Tuesday, March 19, 2013

CÁO PHÓ

http://d3trabu2dfbdfb.cloudfront.net/2/1/2148041_o.jpeg
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần: 
Chồng, Anh, Cha, Ông Nội, và Ông Ngoại của chúng tôi là: 
Ông TRƯƠNG VĂN THƯƠNG 
Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1939 tại Quảng Nam Đà Nẵng, Việt Nam. 
Đã từ trần vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 03 năm 2013 (nhằm ngày 01 tháng 02 năm Quý Tỵ) 
Hưởng thọ 74 tuổi

Nhớ Trương Thương, người ưa nói thẳng

http://d3trabu2dfbdfb.cloudfront.net/2/1/2148085_o.jpeg
 Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
(thơ Phùng Quán
)

Nhật ký Xây Dựng Nhà Nguyện Túy Loan

Trong lúc tang gia bối rối ...