Tuesday, March 24, 2015

HỘI NGỘ 40 NĂM VIỄN XỨ - MỘT HÀNH TRÌNH ƠN PHƯỚC

Năm 1975 chứng kiến những bước chân đầu tiên của con cái Chúa thuộc Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm đặt đến Hoa Kỳ. Và rồi xuyên suốt 40 năm qua, Hoa Kỳ cũng đã là sự lựa chọn của rất nhiều con dân Chúa để làm nơi an cư lập nghiệp. Dầu sống rải rác khắp nơi, dầu cuộc sống có nhiều thay đổi, con cái của Chúa vẫn đã và đang nhận được sự che chở của Đức Chúa Trời Hằng Sống.