Saturday, April 12, 2014

NHƯ CON CHIM TRÊN RỪNG


Nếu thiên đường đóng cửa

Lời người dịch:  Dưới đây là một đoản văn ngắn do Mục sư  Ken Studer, Chủ tọa hội thánh CĐPL Orange Coast Church mà tôi có dịp sinh hoạt. Ông có thói quen mỗi tháng viết cho tín hữu một lá thư ngắn tỷ như bài viết dưới đây, thường lấy từ các đề tài thời sự của nước Mỹ được nhiều người quan tâm. Đầu đề do người dịch tự chọn.