Sunday, September 14, 2014

Một tấm gương đẹp - SỰ CHO ĐI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

'Sống trên đời phải biết cho đi một chút gì'
Ngọc Lan
Ông Tuyến Trần, người hơn 20 năm cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư tại quận Cam, “sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.” 
WESTMINSTER (NV) - “Từ đầu tôi đã là người homeless nên tôi biết thân phận người homeless. Tôi hiểu cái lạnh làm mình không ngủ được, cái đói làm mình không ngủ được. Tôi cũng biết mình đã vui như thế nào khi có người đến thăm lúc còn ở trên đảo hoang, dù họ không cho tôi bất cứ cái gì nhưng họ khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn có người nghĩ đến tôi.”

Phú ông và câu chuyện về hạnh phúc

http://macdinhchireunion.net/art/Khan4.jpg