Friday, January 24, 2014

Người Mỹ hằng sản cũng hằng tâm

" Hãy liệng bánh Ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại ."  Truyền Đạo 11:1

http://www.luxurylaunches.com/wp-content/uploads/2012/12/Warren-Buffett-with-Bill-and-Melinda-Gates.jpg
Một khía cạnh đáng yêu của Hoa Kỳ

Wednesday, January 15, 2014

Xuân về nhớ một bài hát

Đỗ Xuân Tê

Hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như mơ

Nữ nhà văn Mỹ Hellen Keller đã từng nói: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để mang giày.”