Thursday, June 2, 2016

Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng.

“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tiền tài, danh vọng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”

Đường khuynh diệp

Ký sự du lịch-công tác của Jenny Đỗ
Luật sư Jenny Đỗ tâm sự về cuộc đời bên bờ sinh tử

Wednesday, April 13, 2016

CÁO PHÓ

     Được tin Ông NGUYỄN ĐĂNG KHÔI ( con trai út của cụ cố Giám Mục Nguyễn Đăng Phụng ) đã ngủ an trong Chúa vào lúc 10:33PM tối ngày 8-4-2016 tại San Jose, California. Hưởng dương 59 tuổi. Toàn thể Tín Hữu tại HT Milpitas gởi lời chia buồn đến đại gia đình NGUYỄN ĐĂNG . Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Ông cho đến ngày Chúa hồi lai.