Tuesday, June 25, 2013

Tháng Sáu Mưa Bay

Thơ: " Tháng Sáu Mưa Bay " của Giang thiên Tường - Nhạc: Võ tấn Tài - Ca sĩ: Diệu Hiền.
  Hình ảnh: Thi Tăng - chụp tại Lathrop, CA .

Thư kêu gọi.

Arlington Seventh-day Adventist Church, Vietnamese Ministries
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Arlington, Riverside
Thông Cáo và kêu gọi

Cảm tạ ơn Chúa đã cho nhóm người Việt ở Riverside có nơi sinh hoạt và thờ phượng Chúa gần 13 năm qua tại một căn phòng nhỏ trong phạm vi nhà thờ chính của Mỹ, và từ lâu tín đồ ở đây ao ước có được một nơi nhóm rộng rãi riêng biệt hơn và Chúa đã thoả đáp ước vọng đó cho tín đồ người Việt tại đây. Nhà thờ Mỹ đã đồng ý cho Ban Trị Sự chúng tôi dời ra một ngôi nhà riêng biệt để nhóm thời phượng mỗi ngày sa bát.

Wednesday, June 5, 2013