Sunday, October 20, 2013

Hành Trình sang Đất Thánh tháng 3-2014 - Trip to the Holy Land


Rachel Ngọc Liên
Anh chị em tín hữu thân mến:
-
     Chuyến đi Israel 2 năm trước của nhóm tín hữu CĐPL rất được ơn, và những người tham gia đều công nhận đó đã là những kỷ niệm ghi nhớ cả đời.
​     Trước khi đi, nhiều người trong nhóm gồm cả chính tôi cũng chỉ nghĩ đây là một chuyến du lịch đặc biệt. Nhưng tất cả chúng tôi đều không ngờ lòng mình lại xúc động và cảm thấy nhận được nhiều ân phước đến như vậy. Được nhìn thấy những nơi Đức Chúa Jesus đã từng sống qua đã lưu lại trong lòng chúng tôi những niềm xúc cảm không diễn tả được.

Tuesday, October 15, 2013

ĐA-VÍT - người dũng sĩ có tâm hồn nghệ sĩ

 Đỗ Xuân Thảo 
Trong số các nhân vật thời Cựu ước, Đa-vít được kể là khuôn mặt nổi trội trong hàng tôi tớ của Đức Chúa Trời mà cuộc đời thăng trầm và tài năng đa dạng của ông đã ảnh hưởng sâu đậm đến tiến trình lịch sử của vương quốc Y-sơ-ra-ên và dân tộc Do Thái hàng ngàn năm sau.

Saturday, October 5, 2013

A-MEN, hai tiếng thân quen.

Báo Cáo Lũ Lụt Đại Hưng, Đại Lãnh

Sep 18-10PM  
Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, mực nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia đang lên chạm mức báo động, nhiều tuyến đường tại xã Đại Hưng bị chia cắt, thôn 3 và thôn 6 bị cô lập. nước ngập nền nhà truyền đạo Nguyễn văn Trí, sân nhà thờ bị xói lỡ . Xin quý con cái Chúa cầu nguyện cho các tín hữu tại Đại Hưng.