Friday, April 19, 2013

TỪ NGÀY THỨ NHẤT ĐẾN NGÀY SA-BÁT

Tiến trình xây dựng Nhà thờ Túy Loan

Bởi lòng yêu thương cùng lời cầu nguyện của Quý vị, ước nguyện của Cố Mục sư Phạm Thiện đã được toại nguyện. Thánh Đường Cơ Đốc Phục Lâm Phú Hòa, đã được xây cất và hoàn thành. Thánh Đường sẽ được Dâng Hiến và Khánh Thành vào ngày 21 tháng 4 năm 2013.

Suy ngẫm cuối tuần