Thursday, July 25, 2013

Lần đầu tiên Giáo Hội CĐPL tổ chức Truyền Giảng song song với Y Tế tại miền trung VIỆT NAM

Xin Quý Tín Hữu Cầu Nguyện đặc biệt Cho Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Phú Hòa, Túy Loan - Đà Nẵng.

Tuesday, July 23, 2013

Nhắc đến sữa và mật lại nhớ MS Nguyễn văn Xuân.

Goodbye cholesterol, blood glucose, lipids and triglycerides

Hi All,
For those who believe in alternate medicines.
However, No harm can be done because it is the cheapest Vegetable eaten all around the world.

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ TÀI CHÁNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐẠI HƯNG

Trại Hè 2013HỘI THÁNH CƠ ĐỐC PHỤC LÂM VIỆT NAM SAN JOSE
1066 S. Second Street – San Jose – Ca 95112 – Tel: (408) 287 – 2286
Ban Điều Phối Trại Hè 2013
Kính gởi: 
Quí Hội Thánh/Nhóm, Quý Mục Sư
Quí Trưởng Lão, và toàn thể quí thân tín hữu

Ngày họp mặt thiếu nhi Kinh Thánh Hè - Quảng Nam - Đà NẵngSoaring Egrets