Thursday, September 26, 2013

ỚT CAY

 ỚT CAY
                   Dược thảo cấp cứu số 1 cho bệnh tim mạch

Saturday, September 21, 2013

Truyền giảng & Y tế (khám chữa răng) tại Túy Loan, Đà Nẵng - 2013

Lần đầu tiên Giáo hội CĐPLVN tổ chức chương trình Truyền giảng song song với Y tế (khám chữa răng) tại Điểm nhóm Túy Loan, Đà Nẵng

Monday, September 16, 2013

Friday, September 6, 2013

Phòng ngừa ung thư ...

Ngày nay khoa học đã phát triển, nhiều trường hợp ung thư phát hiện sớm nên chữa trị được, những phương thức dưới đây để phòng ngừa, không nhằm thay thế tây y. 
Nguồn Email

Nửa đời nhìn lại

 
thơ  Đỗ Xuân Tê