Sunday, August 17, 2014

Thông báo: Thánh nhạc Truyền giảng "Con Đường Theo Chúa" tại Hội Thánh Riverside

Xem hình

     “Con đường theo Chúa” phải chăng được trải thảm đỏ thênh thang với bao người nghinh đón, được vinh hoa phú quí, danh vọng, quyền thế và an toàn…?  Hay theo Chúa, là bỏ hết tất cả những phù phiếm hư không của đời nầy. “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24). “Đường tôi đi có Chúa bên tôi, mắt đời nhỏ lệ Chúa lau sạch rồi…” Để có được những giải đáp thoả đáng cho con đường “cứu rỗi” của chính mình. Kính mời toàn thể quí thân tín hữu, quí vị đồng hương Việt Nam vùng Riverside đến tham dự chương trình Thánh Nhạc và Truyền giảng tại Hội Thánh Riverside.

MỘT VIỆC NHỎ THÔI !


Friday, June 6, 2014

Khánh thành Trung tâm Truyền giáo El Monte

Hội Thánh El Monte thương nhớ Cụ Bà Trần Bích Hồng

Tribute

Cụ bà Trần Bích Hồng là người cùng thế hệ với Ba Má tôi. Chúng tôi gọi Bà Trần Bích Hồng bằng Cô. Cô và Thầy. Vì đây là danh xưng mà Ba Má đã dạy gọi. Một lối xưng hô của xã hội Việt Nam thời xưa khi chúng ta tỏ lòng kính trọng với những người có học thức và ở trong cương vị có thể dạy dỗ cho mình, chúng ta gọi họ là Thầy và Cô.