Sunday, November 16, 2014

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Cụ Bà Nguyễn Ngọc ( Nhũ danh Võ Thị Sương ) đã ngủ an trong Chúa vào lúc 1:25 sáng thứ Ba ngày 4-11-2014  tại San Jose, California. Hưởng thọ 100 tuổi. Toàn thể Tín Hữu tại HT Milpitas gởi lời chia buồn đến đại gia đình MS Nguyễn Huỳnh. Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Cụ cho đến ngày Chúa hồi lai.

Happy Thanksgiving

Sunday, September 14, 2014

Một tấm gương đẹp - SỰ CHO ĐI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

'Sống trên đời phải biết cho đi một chút gì'
Ngọc Lan
Ông Tuyến Trần, người hơn 20 năm cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư tại quận Cam, “sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.” 
WESTMINSTER (NV) - “Từ đầu tôi đã là người homeless nên tôi biết thân phận người homeless. Tôi hiểu cái lạnh làm mình không ngủ được, cái đói làm mình không ngủ được. Tôi cũng biết mình đã vui như thế nào khi có người đến thăm lúc còn ở trên đảo hoang, dù họ không cho tôi bất cứ cái gì nhưng họ khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn có người nghĩ đến tôi.”

Phú ông và câu chuyện về hạnh phúc

http://macdinhchireunion.net/art/Khan4.jpg