Friday, February 20, 2015

Best Wishes For New Year !


I wish you Health…
So you may enjoy each day in comfort.
I wish you the Love of  friends and family…
And Peace within your heart.
I wish you the Beauty of nature…
That you may enjoy the work of God.
I wish you Wisdom to choose priorities…
For those things that really matter in life.
I wish you Generosity so you may share…
All good things that come to you.
I wish you Happiness and Joy…
And Blessings for all Mankind.
I wish you the best of everything…
That you so well deserve.

Wednesday, February 11, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI

An khang thịnh vượng  -  Tâm linh tươi mới

"Vì kìa, mùa đông đã qua. Mưa đã dứt hết rồi. Bông hoa nở ra trên đất. Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ"  Nhã-ca 2:11-12

"Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo trước."

Hãy thong thả Sống 
Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao của một đời người.

Friday, January 30, 2015

70 năm nhìn lại


Trương thị Bích Hoa
Má tôi đang gói bánh tét ở quê ngoại thì chuyễn bụng và sanh tôi vào ngày mồng 7 tháng 12 Âm lịch năm Tân Tỵ tức ngày 23 tháng 01 năm 1942. Sự thật là Ba Má tôi chưa bao giờ nhớ chính xác đứa con nào sinh ngày nào vì không viết xuống cũng không nhớ rõ và cũng cho rằng điều đó không quan trọng. Vì thế trong số 8 chị em thì hết 4 đứa sinh ngày 1 tháng 1.

Wednesday, January 21, 2015

Thương Tiếc Một Người Chị

Tình thân tôi có với chị Bích Hoa, hay đúng ra giữa gia đình Ba Má và các anh em tôi với gia đình ông bà Trương Khôi (thân phụ chị), cũng dài hơn nửa thế kỷ! 

Saturday, January 17, 2015

Tang lễ Tưởng Lão Trương thị Bích Hoa - 23/01/1942 - 11/01/2015

Mission Cemetery, Santa Clara, California. USA    Jan-16-2015
     Đại gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ quí thân quyến và bằng hửu đã bỏ thì giờ gọi phone, gởi email, đăng báo, tràng hoa, và hiện diện nơi đây để tiễn đưa con, chị, mẹ, bà chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng trong Chúa.   
     Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.     
Đại diện tang quyến:  Trương văn Song