Sunday, September 14, 2014

Một tấm gương đẹp - SỰ CHO ĐI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

'Sống trên đời phải biết cho đi một chút gì'
Ngọc Lan
Ông Tuyến Trần, người hơn 20 năm cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư tại quận Cam, “sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.” 
WESTMINSTER (NV) - “Từ đầu tôi đã là người homeless nên tôi biết thân phận người homeless. Tôi hiểu cái lạnh làm mình không ngủ được, cái đói làm mình không ngủ được. Tôi cũng biết mình đã vui như thế nào khi có người đến thăm lúc còn ở trên đảo hoang, dù họ không cho tôi bất cứ cái gì nhưng họ khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn có người nghĩ đến tôi.”

Phú ông và câu chuyện về hạnh phúc

http://macdinhchireunion.net/art/Khan4.jpg

Sunday, August 17, 2014

Thông báo: Thánh nhạc Truyền giảng "Con Đường Theo Chúa" tại Hội Thánh Riverside

Xem hình

     “Con đường theo Chúa” phải chăng được trải thảm đỏ thênh thang với bao người nghinh đón, được vinh hoa phú quí, danh vọng, quyền thế và an toàn…?  Hay theo Chúa, là bỏ hết tất cả những phù phiếm hư không của đời nầy. “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24). “Đường tôi đi có Chúa bên tôi, mắt đời nhỏ lệ Chúa lau sạch rồi…” Để có được những giải đáp thoả đáng cho con đường “cứu rỗi” của chính mình. Kính mời toàn thể quí thân tín hữu, quí vị đồng hương Việt Nam vùng Riverside đến tham dự chương trình Thánh Nhạc và Truyền giảng tại Hội Thánh Riverside.