Wednesday, April 13, 2016

CÁO PHÓ

     Được tin Ông NGUYỄN ĐĂNG KHÔI ( con trai út của cụ cố Giám Mục Nguyễn Đăng Phụng ) đã ngủ an trong Chúa vào lúc 10:33PM tối ngày 8-4-2016 tại San Jose, California. Hưởng dương 59 tuổi. Toàn thể Tín Hữu tại HT Milpitas gởi lời chia buồn đến đại gia đình NGUYỄN ĐĂNG . Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Ông cho đến ngày Chúa hồi lai.