Sunday, November 16, 2014

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Cụ Bà Nguyễn Ngọc ( Nhũ danh Võ Thị Sương ) đã ngủ an trong Chúa vào lúc 1:25 sáng thứ Ba ngày 4-11-2014  tại San Jose, California. Hưởng thọ 100 tuổi. Toàn thể Tín Hữu tại HT Milpitas gởi lời chia buồn đến đại gia đình MS Nguyễn Huỳnh. Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Cụ cho đến ngày Chúa hồi lai.