Tuesday, June 19, 2012

Jimmy's Graduation Photos

>> Xem tiếpDân Gốc Á Tại Hoa Kỳ

Trần Khải

Dân gốc Á đã nhiều hơn dân gốc Mỹ Latin trong những đợt di dân mới vào Hoa Kỳ. Và dân gốc Á quý trọng hơn, so với các sắc dân khác ở Mỹ, về giá trị gia đình, về việc nuôi con, và về lao động siêng năng.

Đó là những dòng nêu lên tổng quát trong bản thăm dò thực hiện bởi Pew Research Center. Cuộc nghiên cứu và thăm dò này có tên là “The Rise of Asian Americans” (Làn Sóng Dâng Lên Của Dân Mỹ Gốc Á).

Hiện thời 2/3 di dân gốc Á thành niên mới vào Hoa Kỳ hoặc là sinh viên đaị học hoặc là đã tốt nghiệp đại học – và họ đã giúp làm cho người Mỹ gốc Á trở thành nhóm sắc tộc đông nhanh nhất, lương cao nhất và học vấn cao nhất tại Hoa Kỳ.

Bản thăm dò cũng cho thấy rằng dân Mỹ gốc Á hài lòng hơn là quần chúng tổng quát tại Mỹ về cuộc đời của họ, và về hướng đi của Hoa Kỳ, và họ đặt giá trị cao hơn về hôn nhân, về tình ba mẹ nuôi con, về lao động siêng năng và về thành công sự nghiệp.

Dân Mỹ gốc Á hiện chiếm 5.8% dân số Mỹ, tăng từ chưa tới 1% trong năm 1965, khi làn sóng di dân mới từ Châu Á khởi sự.

Năm 2010, tới 36% di dân mới vào Mỹ là gốc Á, tăng từ 19% trong năm 2000.

Những người di dân mơí thuộc gốc Mỹ Latin trong năm 2010 chiếm mức 31%, giảm từ 59% trong năm 2000.

Hoa Kỳ hiện có 18.2 triệu dân Mỹ gốc Á, trong đó 59% (và 74% trong toàn bộ Mỹ gốc Á) là di dân; phần còn lại là con cháu của các di dân từ hàng chục nước ở Châu Á, mỗi nước đều có một lịch sử và văn hóa riêng biệt.

Bất kể thuộc nhiều nhóm sắc tộc di biệt, người Mỹ gốc Á vẫn đứng riêng một cách dị biệt so với toàn bộ người Mỹ thành niên, những người mà họ vượt qua về tỷ lệ có bằng đaị học (49% đối với 28%), về lương hộ gia đình thường niên trung bình (66,000 đôla đối với 49,800 đôla) và mức thịnh vượng trong hộ gia cư (83,500 đôla đối với 68,529 đôla).

Bản phúc trình dựa vào phân tích dữ kiện kinh tế và thống kê Hoa Kỳ, và dựa vào bản thăm dò Pew từ ngày 3/1/2012 tới ngày 27/3/2012 bằng tiếng Anh và 7 ngôn ngữ Châu Á dựa trên mẫu 3,511 người Mỹ gốc Á. Bản thăm dò cũng có các mẫu đại diện những gốc dân đông nhất từ 6 nước – Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Luật Tân và Việt Nam -- gộp lại là hơn 80% toàn bộ dân Mỹ gốc Á.

Về yếu tố hài lòng với cuộc đời. Người thành niên Mỹ gốc Á hài lòng hơn công chúng Mỹ bình thường về đời sống nói chung (82% đối với 75%), với hoàn cảnh tài chánh hiện nay (51% so với 35%) và với hướng đi chung của Hoa Kỳ (43% đối với 21%). Họ phần nhiều hơn là toàn bộ người thành niên Mỹ nói rằng cuộc sống của họ tốt đẹp hơn cuộc sống ba mẹ của họ vào tuổi tương đương.

Về học vấn, trong năm 2010: tới 61% các di dân gốc Á mới đây trong tuổi từ 25 tới 64 có văn bằng đạị học -- gấp đôi tỷ lệ di dân không-gốc-Á (30%), và gần gấp đôi tỷ lệ di dân gốc Á tới Mỹ ba thập niên trước (35%).

Trong năm 2010, người thành niên gốc Việt, Hàn, Hoa và “gốc Á khác” (tức là những người nguồn gốc ngoài 6 nước nêu trên) nhiều phần tỷ lệ cao hơn người thành niên Mỹ sống trong nghèo khó.

Trên nhiều chiều hướng so sánh, người Mỹ gốc Á nói hoàn cảnh ở Mỹ tốt hơn ở quê cũ của họ. Họ yêu thích Mỹ vì cơ hội kinh tế, tự do chính trị và tự do tôn giáo, chế độ xã hội với dân nghèo và nuôi trẻ em. Ngay cả khi kinh tế suy thoái hiện nay, đaị đa số Mỹ gốc Á nói họ sẽ vẫn giữ quyết định vào Mỹ nếu lựa chọn nữa.

Đa số Mỹ gốc Á (54%) nói có cuộc hôn nhân thành công là một trong những yếu tố quan trọng trong đời họ, trong khi chỉ 34% dân Mỹ nói như thế. Dân Mỹ gốc Á nhiều phần hơn toàn bộ người thành niên Mỹ là trong tình trạng kết hôn, và con của họ phần nhiều so với toàn bộ trẻ em Mỹ là sống với cả ba mẹ. Có 66% Mỹ gốc Á nói ba mẹ nên có tiếng nói ảnh hưởng về việc con mình chọn nghề, và 61% nói ba mẹ nên có nhiều hay vài ảnh hưởng về việc con mình lựa chọn người hôn phối.

Có 62% dân Mỹ gốc Á nói ba mẹ Hoa Kỳ nói chung không áp lực đủ trên con cái về chuyện nỗ lực học vấn.

Có 57% Mỹ gốc Á nói dân Mỹ nhìn chung là người siêng lao động. Nhưng 93% nói như thế về người cùng nguồn gốc của mình.

Có 62% nói rằng họ tự nhận căn cước gốc của họ thường nhất bằng các sử dụng quê cũ của họ (thí dụ, tự xem là người Việt hay người Mỹ gốc Việt).

Chỉ có 19% là thường tự nhận nhãn hiệu “gốc Á” hay “Mỹ gốc Á” khi mô tả về họ, và chỉ 14% tự nói là “người Mỹ.”

Chỉ 39% trong toàn bộ Mỹ gốc Á tự nghĩ họ là “người Mỹ điển hình,” trong khi người Mỹ gốc Á sinh tại Mỹ có 65% tự mô tả mình là “dân Mỹ điển hình.”

Khoảng 53% di dân Mỹ gốc Á nói là họ nói tiếng Anh lưu loát; nhưng người sinh ở Mỹ có 95% nói như thế.

Trong toàn bộ người Mỹ gốc Á, có phân nửa là (hay thân với) Đảng Dân Chủ, chỉ 28% tự nhận (hay nghiêng về) Đảng Cộng Hòa.

Có 54% Mỹ gốc Á ủng hộ Barack Obama thực hiện vai trò Tổng Thống, nhưng 29% không đồng ý. Trong khi đó, dân Mỹ tổng quát 44% ủng hộ Obama, 48% chống.

Đó là những ý chính trong bản nghiên cứu và khảo sát Pew.

Trần Khải

No comments:

Post a Comment