Sunday, June 17, 2012

ĐIỆN BÀN QUÊ TÔI - Thơ: TẠ NGỌC XUÂN, Nhạc: PHAN ANH DŨNG

-
VIDEO CLIP:  PHAN ANH DŨNG ( CHSCD ) THỰC HIỆN VỚI ẢNH PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG HUYỆN ĐIỆN BÀN, ĐẠI LỘC, NÚI THÀNH, MỸ SƠN DUY XUYÊN . . . THUỘC TỈNH QUẢNG NAM.

No comments:

Post a Comment