Friday, September 6, 2013

Nửa đời nhìn lại

 
thơ  Đỗ Xuân Tê
Nửa đời, nhìn lại
dĩ vãng, như dòng sông
một đi, không trở lại
còn gì, mà ngóng trông
Nửa đời,  nhìn lại
tuổi già, như bến đợi
tuổi thơ, như hạt châu
long lanh, ngày tháng cũ
nhạt nhòa, theo bóng câu
Nửa đời,  nhìn lại
cuộc đời như đã mất
dù chẳng một lần thua
sa chân, chốn lao tù
tủi hờn, hồn viễn xứ
Nửa đời, nhìn lại
chim bằng, nay mỏi cánh
dòng đời, như vẫn trôi
mộng đời, như ngăn lối
tình đời, như phai phôi…
Cuối đời ta nhìn lại
mới ngộ ra một điều
đời người là lao khổ
sự đời  là hư vô
Nay, đời ta có Chúa
tâm trí, hằng thảnh thơi
mất còn, không nhìn lại
thua được, chuyện đã qua
sự lời, thay sự lỗ
vì có Chúa, ở cùng ta  (1)(1) PHI-LÍP 3:8 “Tôi cũng coi hết thẩy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi đều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó nhu rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.”


No comments:

Post a Comment