Thursday, May 9, 2013

KHI CHÚA LÀM PHÉP LẠ


     Ngôi thánh đường Cơ-Đốc Phục-Lâm tại Phú Hòa Túy Loan được hình thành tốt đẹp và hoàn hảo là một phép lạ nhiệm mầu không tưởng được.
     Vẽ đẹp của ngôi thánh đường Cơ-Đốc Phục-Lâm Phú-Hòa làm cho mọi người đến tham dự lễ khánh thành phải ngỡ ngàng, có thể nói rằng: Đây là ngôi thánh đường đẹp đẽ bậc nhất của Hôi-thánh Cơ-Đốc Phục-Lâm Viêt-nam tại Miền Trung, vì nó tái tạo hình ảnh đã mất của ngôi thánh đường Cơ-Đốc Phục-Lâm Phú-Nhuận mà Kiến-trúc sư Ngô-Tất-Tố đã vẽ thiết kế. Những ai luyến nhớ đến thánh đường Phú-Nhuận xưa, hãy về đây để ngắm nhìn khung trời kỹ niệm.
     Những người tưởng nhớ Mục sư Phạm-Thiện và Mục sư Nguyễn Hữu Nhã trong việc xây dựng nhà thờ Phú-Nhuận xưa, thì nay chúng ta nhớ đến cụ Mục sư Phạm Thiện, người đã gánh vác phần lớn ngân sách xây dựng thánh đường Phú-Hòa, và những anh chị em đã dâng hiến tiếp sức để hoàn tất cách hoàn hảo để làm sáng danh Chúa Trời.
     Người thời nay có lắm người muốn xóa bôi lịch sử, nhưng lịch sử dẫu có thăng trầm vẫn không thể xóa bôi được lịch sử. Nguyện Thiên Chúa toàn năng luôn ban sự nhiệm mầu để lẽ thật chân chính đem đến hạnh phúc viên mãn cho muôn người trên quê hương dấu yêu của chúng ta.
     Chúa đã làm phép lạ, nhờ có phép lạ đó chúng ta mới có được ngôi thánh đường nầy. Phép lạ chúng ta chứng kiến là ngôi thánh đường xưa tại Phú Hòa do Mục sư Phạm Thiện xây dựng, thì nay cũng chính ngân sách của Mục-sư Phạm Thiện ngủ yên trong Chúa xây dựng lại ngôi thánh đường tưởng chừng như không bao giờ có được.
     Ha-lê-lu-gia! Tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã làm phép lạ để dân sự Chúa có nơi sưởi ấm tấm lòng mỗi ngày Sa-bát đến.
     Chúng ta cũng cầu nguyện để ngôi thánh đường đầu tiên của Hội thánh Cơ-Đốc Phục-Lâm tại Đà-nẵng cũng sẽ được phục-hồi, để có thể nói rằng lẽ thật vẫn trường tồn trong mỗi một con dân chân chính của Chúa. Người Cơ-Đốc Phục-Lâm Việt-nam sẽ làm nhiệm vụ truyền bá lẽ thật nguyên thy của Chúa Cứu-Thế Giê-su đã giao phó. Không làm theo đời nầy mà theo lẽ thật muôn đời từ Sáng Thế cho đến Khải-huyền dẫu có dặm trường gian nan.
     Tín Hữu Phú Hòa Túy Loan xin cảm tạ quý ân nhân trong nước và hải ngoại, cùng gia đình Cố MS Phạm Thiện đã tin tưởng và tận tâm giúp đỡ cho Truyền đạo Nguyễn thị Hồng Hải hoàn tất công trình xây dựng ngôi Thánh đường cách hoàn hảo để vinh danh Thiên Chúa toàn năng.

Ha-lê-lu-gia!


" Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ôi ! các vật nầy mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh thánh của Chúa, đều do nơi tay Chúa mà đến, và thảy đều thuộc về Chúa.
1 Sử-ký 29:16

 

1 comment:

  1. Thật là một ơn phước đến từ Cha Thiên Thượng nếu như con cái Ngài phục vụ Ngài hết lòng...

    ReplyDelete