Tuesday, June 25, 2013

Thư kêu gọi.

Arlington Seventh-day Adventist Church, Vietnamese Ministries
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Arlington, Riverside
Thông Cáo và kêu gọi

Cảm tạ ơn Chúa đã cho nhóm người Việt ở Riverside có nơi sinh hoạt và thờ phượng Chúa gần 13 năm qua tại một căn phòng nhỏ trong phạm vi nhà thờ chính của Mỹ, và từ lâu tín đồ ở đây ao ước có được một nơi nhóm rộng rãi riêng biệt hơn và Chúa đã thoả đáp ước vọng đó cho tín đồ người Việt tại đây. Nhà thờ Mỹ đã đồng ý cho Ban Trị Sự chúng tôi dời ra một ngôi nhà riêng biệt để nhóm thời phượng mỗi ngày sa bát.
Sau một thời gian sữa chữa, chúng tôi đã tu bổ lại một số công việc như: gắn máy điều hoà không khí, mở thêm cửa số cho thoáng, thay thảm mới, sơn phết trong ngoài, đóng bục giảng, bắt đèn và hệ thống âm thanh…Tổng số tiền chi phí cho công việc tu sữa hơn $20,000 mỹ kim, trong đó qủy Hội Thánh có được $12,000 mỹ kim. Cảm tạ Chúa cố tiền còn lại đã được nhiều con cái Chúa đóng góp.

Đến nay mọi công việc sữa chữa đã hoàn tất và nhà Chúa được khang trang tốt đẹp. Ban Trị Sự Hội Thánh quyết định ngày 22 tháng 6 năm 2013 sẽ làm lễ ra mắt nơi thờ phượng Chúa mới và đải tiệc cho khoảng 250 người của nhà thờ Mỹ (dự kiến trong tháng 8 sẽ tổ chức lễ hiến dâng nhà Chúa cho cộng đồng giáo hữu Cơ Đốc). Do không còn đủ tài chánh để tiếp tục công việc mua sắm, đặc biệt ước muốn từ lâu Hội Thánh muốn mua một cây đàn piano mới để thay thế cây đàn củ hiện tại bị hư rất nhiều, mà đã được sử dụng trong nhiều năm qua. Nay chúng tôi viết thư này kêu gọi sự giúp đỡ ủng hộ tài chánh của tất cả qúi con ca Chúa ở mọi nơi, đễ Hội Thánh thực hiện được ước mong này. ( Hiện nay chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của một số tín hữu dâng với số tiền $4,000 mỹ kim ).

Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn phước dư dật và sự bình an bội phần trên đời sống của qúi vị.

Ban Trị Sự Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Arlington Riverside
Chi phiếu đóng góp xin đề: Arlington SDA Church Attention: Vietnamese Outreach

Địa chỉ gởi về:
8778 Magnolia Ave
Riverside, CA. 92503

Kính thư:
Võ Sua
Call: (909) 633-7384 No comments:

Post a Comment