Wednesday, June 5, 2013

Lễ khởi công xây dựng Nhà thờ Đại Hưng, Quảng Nam

>> Lễ khởi công xây dựng Nhà thờ Đại Hưng, Quảng Nam

Sau phiên thờ phượng Chúa 1-6-2013, Truyền đạo tình nguyện VÕ HIỆP đại diện Giáo hạt Việt Nam, Ban Trị Sự và Giáo hữu Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Đại Hưng đã làm lễ cầu nguyện khởi công xây dựng Nhà Thờ Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam.

No comments:

Post a Comment