Monday, August 13, 2012

Xin anh chị em khắp nơi cầu nguyện cho điểm nhóm Đạ K'Nàng

Xin anh chị em khắp nơi cầu nguyện cho điểm nhóm Đạ K'Nàng trong đêm 31/07/2012 bị gió to bất ngờ làm sập hoàn toàn "Nhà Nguyện" mới vừa được hoàn thành ko lâu. Bây giờ con cai Chúa tại điểm nhóm đang bắt đầu xây dựng trở lại. Một lần nữa xin anh chị em khắp nơi cầu nguyện cho điểm nhóm Đạ K' Nàng.
Tạ ơn Chúa, có một con cái Chúa được cãm động đã nhờ Cô Bạch gởi về cho 2500USD; Một người cho 500USD và một người cho 200USD.
Tại VN đã có 5 người cho mượn tiền gởi lên qua thẻ ATM nên anh em đã mua vật liệu xây dựng bắt đầu khởi công ngày Chủ Nhật 5/8/2012.
Môt tín hữu Phú Nhuận cho 2 triệu.
tieuthile@gmail.com

object>

No comments:

Post a Comment