Tuesday, August 28, 2012

Truyền giảng tại Hà Nội

>> Xem tiếp ...

Xem hình

Sau 58 năm Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Địa hạt VN mới có cơ hội truyền giảng đạo Cứu Rỗi vĩ đại của Chúa tại Hà Nội... Kính thưa
Quý Tôi - Con của Chúa trong và ngoài nước,

Tạ ơn Chúa, sau 04 buổi truyền giảng Lời Chúa tại Hội thánh/Điểm nhóm Cơ Đốc Phục Lâm Hà Nội - tức là sau 58 năm Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Địa hạt VN mới có cơ hội truyền giảng đạo Cứu Rỗi vĩ đại của Chúa tại Hà Nội - tức là từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 08 năm 2012. 

Chúa đã cảm động Chính quyền và các Ban Ngành đã chấp thuận cho Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Địa hạt VN tổ chức các đêm bố đạo tại Hà Nội do Giảng giả là Mục sư Ngô Duy Cường sống tại Hoa Kỳ được Giáo hội mời đến VN để giảng dạy về tình yêu và sự cứu chuộc lạ lùng vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với nhân loại nói chung và đối với người Việt Nam tại Hà Nội thân yêu nói riêng.

Sau 4 đêm truyền giảng Chúa đã cho một kết quả tuy khiêm nhường nhưng phải Ha-lê-lu-gia tạ ơn Chúa như sau: Sau chương trình thờ phượng Chúa thường lệ của người Cơ Đốc Phục Lâm theo sự dạy dỗ của Kinh thánh - tức Sa-bát thứ bảy ngày 04-8-2012 - Điểm nhóm/Hội thánh Hà Nội tổ chức Báp-têm cho 17 tân Giáo hữu chia ra như sau:
- 9 người sinh sống tại Hà Nội
- 1 người sinh sống tại Lạng Sơn
- 2 người sinh sống tại Ninh Bình
- 1 ngưoi sinh sống tại Hải phòng
- 1 người sinh sống tại Đà Lạt
- 1 người sinh sống tại Quảng Ninh
- 2 người sinh tại Vĩnh Phúc
Tổng cộng 17 nguời tất cả.

Một lần nữa, thay mặt Ban Quản Trị Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng tôi:  Tạ ơn Chúa, cảm ơn các quý vị Lãnh đạo Chính quyền và Ban Ngành tại Hà Nội, cảm ơn Mục sư Ngô duy Cường, và tri ân các quý vị và các bạn quý đã cầu nguyện cho chương trình đại phước nói trên.

TM. Ban Quản Trị
Hội trưởng
Ms Trần công Tấn.No comments:

Post a Comment