Tuesday, July 31, 2012

Tôi cần Ngài…


(Tặng các cựu học sinh Cơ Đốc)

Tôi cần Ngài
tôi cần hiểu thêm về Ngài
tôi cần sự tôn trọng của đời
tôi cần sự chú ý của người
tôi muốn phẩm cách tôi sống lại
giữa dòng đời đen bạc như vôi

Ngước mắt nhìn Ngài
tôi biết
tôi không phải chỉ là con số
Ngước mắt nhìn Ngài
tôi biết
chẳng phải chỉ có một mình tôi
Ngước mắt nhìn Ngài
tôi muốn
Ngài hãy hiểu
kẻ cô đơn
đang thiếu một nụ cười

Tôi là người tự do
tôi có quyền chọn lựa
tôi có thể vô nhà thờ này
tôi có thể đi chỗ khác
Vậy xin Ngài
hãy nói gì với tôi

Tôi là con bệnh
muốn trở thành con chiên
Xin cho tôi tự giới thiệu…
và tùy Ngài, nếu chấp nhận tôi

Đỗ Xuân Tê
Easter 2012 
No comments:

Post a Comment