Wednesday, April 13, 2016

CÁO PHÓ

     Được tin Ông NGUYỄN ĐĂNG KHÔI ( con trai út của cụ cố Giám Mục Nguyễn Đăng Phụng ) đã ngủ an trong Chúa vào lúc 10:33PM tối ngày 8-4-2016 tại San Jose, California. Hưởng dương 59 tuổi. Toàn thể Tín Hữu tại HT Milpitas gởi lời chia buồn đến đại gia đình NGUYỄN ĐĂNG . Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Ông cho đến ngày Chúa hồi lai.

1 comment:

  1. Chúng tôi, đại gia đình Ô. Trương Khôi vô cùng thương tiếc hay tin em Nguyễn Đăng Khôi đã qua đời hôm Thứ Sáu tuần qua, ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại San Jose.
    Toàn thể gia đình chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu xa đến Hương và các con cùng đại gia đinh Nguyễn Đăng; đặt biệt với anh Khoa, anh Cao, anh Quý, Lân và vợ chồng Thi-Cúc. Cầu xin Chúa chăm gìn linh hồn và thể xác của Nguyễn Đăng Khôi cùng an ủi và chăm gìn toàn thể gia đình trước sự mất mát to lớn này.
    Trương Văn Song và đại gia đình Ô. Trương Khôi.

    ReplyDelete