Sunday, November 16, 2014

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Cụ Bà Nguyễn Ngọc ( Nhũ danh Võ Thị Sương ) đã ngủ an trong Chúa vào lúc 1:25 sáng thứ Ba ngày 4-11-2014  tại San Jose, California. Hưởng thọ 100 tuổi. Toàn thể Tín Hữu tại HT Milpitas gởi lời chia buồn đến đại gia đình MS Nguyễn Huỳnh. Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Cụ cho đến ngày Chúa hồi lai.
 

CÁO  PHÓ
Chúng tôi vô cùng đau đớn  báo tin cùng tất cả Thân Bằng Quyến Thuộc,
Thân Mẫu, Bà Nội, Bà Ngọai, Bà Cố của chúng tôi là:

Bà NGUYỄN NGỌC
( Nhũ danh Võ Thị Sương )

Đã ngủ an trong Chúa lúc 1:25 Sáng, Ngày Thứ Ba, 4 tháng 11 Năm 2014
(Nhằm ngày 12 tháng 9 năm Giáp Ngọ)
tại San Jose, California
Hưởng thọ 100 tuổi

  Nhà quàng:
 CAREY HAND COX PARKER 
1350 W. Fairbank  Ave.
Winter Park,  Fl. 32789

Tang lễ sẽ cử hành tại:
 THÁNH ĐƯỜNG CƠ ĐỐC PHỤC LÂM VIỆT-NAM
4417  N. Powers Dr.
Orlando, Fl. 32808

Chương trình tang lễ: Sunday 16-11-2014
8:00 AM đến 9:00  Dành riêng cho tang gia
9:30 AM  đến 10:00  Church services
11:00  AM  Di quan

Nghĩa trang:     
Khu nghĩa trang của Hội Thánh Cơ Đốc Phục-Lâm VN
trong Highland Memory Gardens
3329  E. Semoran  Blvd
Apopka, Fl. 32703

Cáo phó nầy thay thế thiệp tang.
Trong lúc tang gia bối rối, xin quí thân bằng quyến thuộc
miễn thứ những sơ xuất ngòai ý muốn. 
      
Tang gia đồng khấp báo
        Nguyễn Huỳnh 
           Trưởng nam

Ghi chú:  Để thay thế số vòng hoa từ các nơi gởi đến quá nhiều, một quỹ từ thiện mang tên Võ Thị Sương được thành lập để giúp các trẻ em bất hạnh tại quê nhà.   Tang gia không chi dùng tiền phúng điếu. 
In lieu of Flowers, memorial fund contributions may be sent to:  
Nguyễn Huỳnh 
16E Hazel St , 
Orlando, FL 32804 - 3916 
Email:     huynh_nguyen001@hotmail.com

No comments:

Post a Comment